eco farming logo

Home
Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi
WAKACJE - LATO 2016

 
Podium na zakończenie sezonu!

17-18 czerwca w Żorach odbył się XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TANECZNY ,,Taniec nie zna granic". Uczestniczyły w nim zespoły taneczne z Ukrainy, Węgier i Słowacji oraz całej Polski. W pierwszym dniu imprezy nasza solistka Katarzyna Masarczyk wytańczyła 4 miejsce i uzyskała WYRÓŻNIENIE w kategorii dowolnej +17 pokonując m.in.: solistki modern i jazz. Następnego dnia swoją pozytywną energię przekazały publiczności kadetki i zdobyły kolejne WYRÓŻNIENIE, tym razem za 6 miejsce, ale pokonując aż 10 zespołów! Bez wątpienia największy sukces odniósł Kiler seniorek, który znalazł się na 2 miejscu wraz z zespołem z Ukrainy w kategorii SHOW DANCE.


 
Słoneczko zaświeciło powstańcom

Intensywne opady deszczu pokrzyżowały szyki organizatorom kolejnej inscenizacji Bitwy Bukowsko-Olzańskiej, która odbyła się 29 maja w Bukowie. Mimo niesprzyjającej aury udało się jednak zrealizować przewidziany program a sama rekonstrukcja walk powstańczych odbyła się zgodnie z planem. Deszcz  padał od rana i jeszcze nawet w trakcie samej imprezy. Festyn rozpoczął się od pokazów tańców średniowiecznych i walk rycerskich. Głównym punktem była inscenizacja walk powstańczych z udziałem kilku grup rekonstrukcyjnych. Odtworzony został atak Niemców na stanowiska powstańcze i kontratak powstańców a realizmu dodawały inscenizacji efekty pirotechniczne. Po zakończeniu rekonstrukcji odbył się koncert pieśni śląskich i powstańczych, w którym wzięły udział zespoły „Gołężanki”, „Syryniczki” oraz „Klika Machnika” z Towarzystwa Miłośników Rydułtów. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały mażoretki z zespołu „Flesz″ z Lubomi. Potem do zabawy przygrywał zespół „Grzeba” aż do późnych godzin wieczornych. Festynowi towarzyszył bieg członków lubomskiego klubu biegacza, ze względu na pogodę nie odbył się natomiast planowany rajd rowerowy z Olzy do Bukowa.

Więcej…
 
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Nasz spółdzielczy bohater"

Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi organizuje drugą edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Nasz spółdzielczy bohater”. Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów a szczególnie tych, którzy związani są ze spółdzielczością uczniowską. Celem naszego konkursu jest promowanie wśród młodzieży ideałów spółdzielczości wynikających z chrześcijańskiej miłości bliźniego – współpracy, solidarności, samoorganizacji, działalności społeczno-gospodarczej opartej na zasadach etycznych.

W tym roku obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski chcielibyśmy więc poprzez ten konkurs przypomnieć wielkie postaci polskiego oraz międzynarodowego ruchu  spółdzielczego, które w swojej działalności kierowały się ideałami chrześcijańskimi.

Tegoroczna edycja konkursu jest powiązana z obchodami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wystawa konkursowych prac plastycznych zostanie zaprezentowana gościom z zagranicy, którzy przyjadą do Polski, by uczestniczyć w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem. Będzie to okazja do promocji ideałów spółdzielczych wśród młodych ludzi zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego Franciszka: „Ekonomia uczciwości musi być popierana!”. Papież Franciszek w swoim nauczaniu wielokrotnie wypowiadał się pozytywnie na temat spółdzielczości i jej doniosłej roli w społeczeństwie, jest więc nazywany „Spółdzielczym papieżem”. Zachęcamy uczestników konkursu do wykonywania prac związanych z nauczaniem społecznym Ojca Świętego Franciszka a także świętego Jana Pawła II, autora encykliki Laborem exercens „O pracy ludzkiej” i inicjatora Światowych Dni Młodzieży.

Prosimy o nadsyłanie prac fotograficznych i plastycznych w czerwcu, by można było je zaprezentować w lipcu na wystawie odbywającej się w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży.

Więcej informacji o zasadach konkursu zawiera regulamin.

 

International Art Contest „Our Cooperative Hero

Communal Culture Centre in Lubomia (Poland) is organizing the second edition of the International Art Contest „Our Cooperative Hero”. We invite to participation all young people. In this way we want to promote amongst youngsters cooperative ideas originated in Christian Love of Neighbour – cooperation, solidarity, self-organization, self-help and social-economic activity based on ethical principles.

In 2016 we are celebrating 1050 Anniversary of Baptism of Poland. Thus we want to commemorate great figures of the Polish and international cooperative movement, who was inspirited in his activity by Christian ideas.

This edition of the contest is correlated with World Youth Day in Cracow. Exhibition of art works will be presented to youngsters who will come to Poland to participate in meeting with Pope Francis. It will be good opportunity to promote cooperative ideas amongst young people according to Pope Francis’ appeal: “Economy of honesty must be fostered!”. Holy Father Francis is called sometimes “The Cooperative Pope” because in his teaching expressed very positive opinion about cooperative movement. So we encourage participants of the contest to prepare works connected to social teaching of Pope Francis and Holy John Paul II – author of encyclical “Laborem exercens” (On Human Work) and initiator of World Youth Day.

We ask for sending of artworks and photographs in June, so they could be exposed in July on exhibition that will take place during World Youth Day.

More information you can find in art contest regulations.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 27

Partnerzy
Copyright © 2012 Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi. Wszelkie prawa zastrzeżone.