eco farming logo

Home
Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi
GRAND PRIX DLA SYRYNI!

Tegoroczny Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych w Pszowie okazał się być szczególnie szczęśliwy dla tancerek z Syryni. W Festiwalu uczestniczyło ponad 1800 tancerzy z ponad 100 zespołów. Tancerze walczyli w 3 kategoriach wiekowych i tanecznych: Show Dance, Street Dance, Inne Formy Tańca. Oprócz pucharów za miejsca na podium, rozdano 3 nagrody specjalne Grand Prix, ufundowane przez Pana Senatora Adama Gawędę, w każdej kategorii artystycznej. Jedna z tych nagród trafiła do zespołu z Syryni. Dziewczynki z grupy tanecznej Iskierki zaprezentowały się znakomicie w układzie pt. „Dziewczęce fantazje” i zajęły I miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz otrzymały GRAND PRIX w całej kategorii artystycznej Inne Formy Tańca. Na podium stanęła również najstarsza grupa z Syryni. Dziewczyny z zespołu Szafir perfekcyjnie odtańczyły układ pt. „Agentki” i zajęły III miejsce. Kolejny sukces to wyróżnienie dla grupy Szafir II za prezentację tańca pt. „Sen Julii”. Dziewczyny z tym układem tanecznym zostały również docenione na Wodzisławskiej Gali Tanecznej „Mix 2016” i zajęły wysokie 5 miejsce w kategorii Show Dance 12 – 15 lat.

 
Festyn Powstańczy z okazji 95 rocznicy III Powstania Śląskiego

 
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Nasz spółdzielczy bohater"

Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi organizuje drugą edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Nasz spółdzielczy bohater”. Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów a szczególnie tych, którzy związani są ze spółdzielczością uczniowską. Celem naszego konkursu jest promowanie wśród młodzieży ideałów spółdzielczości wynikających z chrześcijańskiej miłości bliźniego – współpracy, solidarności, samoorganizacji, działalności społeczno-gospodarczej opartej na zasadach etycznych.

W tym roku obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski chcielibyśmy więc poprzez ten konkurs przypomnieć wielkie postaci polskiego oraz międzynarodowego ruchu  spółdzielczego, które w swojej działalności kierowały się ideałami chrześcijańskimi.

Tegoroczna edycja konkursu jest powiązana z obchodami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wystawa konkursowych prac plastycznych zostanie zaprezentowana gościom z zagranicy, którzy przyjadą do Polski, by uczestniczyć w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem. Będzie to okazja do promocji ideałów spółdzielczych wśród młodych ludzi zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego Franciszka: „Ekonomia uczciwości musi być popierana!”. Papież Franciszek w swoim nauczaniu wielokrotnie wypowiadał się pozytywnie na temat spółdzielczości i jej doniosłej roli w społeczeństwie, jest więc nazywany „Spółdzielczym papieżem”. Zachęcamy uczestników konkursu do wykonywania prac związanych z nauczaniem społecznym Ojca Świętego Franciszka a także świętego Jana Pawła II, autora encykliki Laborem exercens „O pracy ludzkiej” i inicjatora Światowych Dni Młodzieży.

Prosimy o nadsyłanie prac fotograficznych i plastycznych w czerwcu, by można było je zaprezentować w lipcu na wystawie odbywającej się w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży.

Więcej informacji o zasadach konkursu zawiera regulamin.

 

International Art Contest „Our Cooperative Hero

Communal Culture Centre in Lubomia (Poland) is organizing the second edition of the International Art Contest „Our Cooperative Hero”. We invite to participation all young people. In this way we want to promote amongst youngsters cooperative ideas originated in Christian Love of Neighbour – cooperation, solidarity, self-organization, self-help and social-economic activity based on ethical principles.

In 2016 we are celebrating 1050 Anniversary of Baptism of Poland. Thus we want to commemorate great figures of the Polish and international cooperative movement, who was inspirited in his activity by Christian ideas.

This edition of the contest is correlated with World Youth Day in Cracow. Exhibition of art works will be presented to youngsters who will come to Poland to participate in meeting with Pope Francis. It will be good opportunity to promote cooperative ideas amongst young people according to Pope Francis’ appeal: “Economy of honesty must be fostered!”. Holy Father Francis is called sometimes “The Cooperative Pope” because in his teaching expressed very positive opinion about cooperative movement. So we encourage participants of the contest to prepare works connected to social teaching of Pope Francis and Holy John Paul II – author of encyclical “Laborem exercens” (On Human Work) and initiator of World Youth Day.

We ask for sending of art works and photographs in June, so they could be exposed in July on exhibition that will take place during World Youth Day.

More information you can find in art contest regulations.

 
Kolejne osiągnięcia zespołu Flesz

Mażoretki z Lubomi w ostatnim czasie odniosły wiele sukcesów. Rozpoczęły od występów w IV Festiwalu Mażoretek Aplauz 2016 w Marklowicach, gdzie znakomicie wypadły seniorki zajmując drugie miejsce w swoim debiutanckim układzie pt. "Kiler". Tuż za podium na czwartym miejscu znalazły się kadetki w wieku 7-11 lat, które również zaprezentowały nowy układ taneczny pt. "Bolek Lolek i Przyjaciele". Kolejne czwarte miejsce przypadło grupie juniorek w opanowanej choreografii "Piotruś Pan".
Następnie tancerki z Lubomi udały się do Czerwionki, gdzie odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Mażoretek "Parada 2016". Znakomicie wypadła Agnieszka Frewicz i Anita Grzybek, które w kategorii duo pom pom seniorki zajęły drugie miejsce. Z drugiego miejsca cieszyły się również juniorki z mini formacji. Trzecie miejsce w kategorii solo pom pom seniorki wytańczyła Katarzyna Masarczyk.
Kolejnym miejscem występów mażoretek zespołu Flesz był Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, gdzie odbył się Wojewódzki Przegląd Taneczny "Wiosenne popisy taneczne". Kadetki swoim układem wytańczyły trzecie miejsce. Juniorki z Piotrusiem Panem oczarowały całą salę, co poskutkowało kolejnym 3 miejscem. Seniorki prezentując się w najstarszej kategorii, z dużo większą konkurencją znalazły się tuż za podium i jako jedyny zespół na 10 startujących otrzymały wyróżnienie.


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 26

Partnerzy
Copyright © 2012 Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi. Wszelkie prawa zastrzeżone.