eco farming logo

Home
O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi jest samorządową instytucją kultury, powołaną przez Gminę Lubomia. W skład GOK-u wchodzą doomy kultury w Lubomi i Syryni, świetlice wiejskie w Nieboczowach i Bukowie oraz klub młodzieżowy w Lubomi. Przy GOK działają chóry „Lutnia” w Lubomi i „Echo” w Syryni oraz zespoły śpiewacze „Syryniczki” i „Johanki” z Nieboczów, Koła Gospodyń Wiejskich w Lubomi, Syryni, Bukowie i Nieboczowach, zespoły taneczne w Lubomi, Syryni i Nieboczowach oraz młodzieżowy zespół muzyczny „Rockturis” w Lubomi. Prowadzone są zajęcia plastyczne w Syryni i Lubomi oraz zajęcia teatralne w Lubomi. Co roku GOK organizuje zajęcia i wycieczki podczas ferii zimowych i wakacji oraz wiele różnorodnych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

W 2010 r. zostały wyremontowane domy kultury w Lubomi i Syryni. Przeprowadzono modernizację wszystkich instalacji i ocieplono budynki. Zainstalowano nowoczesne nagłośnienie w salach widowiskowych, została również wykonana klimatyzacja. Salę posiadają zaplecze kuchenne. GOK oferuje wynajem tych sal na różnorodne imprezy – komunie, jubileusze, spotkania itp.

 

 

W ciągu ostatnich kilku lat GOK pozyskał granty na przeprowadzenie kilku projektów z różnych źródeł. Za pośrednictwem Euroregionu Silesia zostały dofinansowane projekty „Nadgraniczne Spotkanie Śpiewacze - Pieśń nie zna granic” w 2008 r. z okazji 90-lecia chóru „Echo” oraz „Kolędowanie bez granic” na przełomie 2010 i 2011 r. Szopki wykonane w ramach tego projektu zostały zaprezentowane na wystawie w Ostrawie w Czechach. W 2008 r. przeprowadzony został projekt „Tradycje lubomskiego kołocza” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspólnie z Radami Sołeckimi Grabówki i Bukowa w 2008 r. z Fundacji Wspomagania Wsi pozyskane zostało dofinansowanie na projekty w ramach programu „Pożyteczne wakacje”. Dzieci i młodzież wspólnie z dorosłymi wzięli udział w uporządkowaniu otoczenia boiska w Grabówce oraz tzw. Jeziorka w Bukowie. Również w 2008 r. pozyskane zostało dofinansowanie projektu „Pomóżmy Helence!” z programu „Działaj lokalnie” za pośrednictwem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Zorganizowany został koncert charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na pomoc dla chorej dziewczynki. Podobny koncert odbył się również w 2009 r. a pomoc została przekazana choremu na autyzm chłopcu z Lubomi. W 2009 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostały dofinansowane stroje ludowe dla śpiewaczek.

 

Grupa Teatralna „Antrakt”, która powstała w 2008 r. ma na swoim koncie takie przedstawienia jak „Romeo i Julia po śląsku” oraz „Lubomskie krasnoludki” przygotowane pod kierunkiem Doroty Nowak – założycielki Teatru Wodzisławskiej Ulicy. Młodzi aktorzy z Lubomi pod kierunkiem kolejnych instruktorów zaprezentowali również programy o charakterze kabaretowym. Ich następcy przygotowują kolejne przedstawienia.

 

Wiele sukcesów odnoszą grupy taneczne z Lubomi i Syryni. W 2009 r. zespół „Flesz” pod kierunkiem instruktorki Anny Pilipiszyn zakwalifikował się do Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie, rok później taki sam sukces odniósł zespół „Iskierki” z Syryni prowadzony przez Sonię Jędrasik. Valeria Urbaniec z Lubomi w 2011 r. zdobyła złoty medal podczas Mistrzostw Polski Mażoretek i Tamburmajorek w Opolu i reprezentował naszą gminę w Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Chorwacji. Również w 2012 r. wystartowała w Mistrzostwach Europy w Opolu. Uczestnicy zajęć plastycznych w Lubomi i Syryni zdobywali nagrody podczas Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Dom” w Radlinie.

 

Ważną inicjatywą było zorganizowanie w 2011 r. inscenizacji Bitwy Bukowsko-Olzańskiej z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego. Dzięki pomocy PKP Cargo S.A., PKP PLK S.A., strażaków z Lubomi i Bukowa, pracowników gospodarki komunalnej oraz lubomskich przedsiębiorców wspólnie z Grupą Rekonstrukcji Historycznych „Powstaniec Śląski z Wodzisławia przypomniane zostały walki powstańcze na naszym terenie z użyciem pociągu pancernego. W 2012 r. z programu „Działaj lokalnie” pozyskaliśmy grant, który umożliwił zorganizowanie kolejnej rekonstrukcji tej bitwy wraz z inscenizacją wkroczenia wojsk polskich na Górny Śląsk. Tegoroczna inscenizacja „powstańczej pancerki” była dużo bogatsza. W ramach projektu „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba…” odbyły się kolejne imprezy związane z tematyką powstańczą: obchody stulecia Towarzystwa Śpiewu „Lutnia”, Turniej Sportowy przedszkolaków i Turniej Piłkarski na Grabówce im. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Ognisko Powstańcze w Nieboczowach z okazji 90. rocznicy przyłączenie Górnego Śląska do Polski oraz Ognisko Powstańcze w Bukowie z okazji rocznic wybuchu I i II Powstania Śląskiego oraz Bitwy Warszawskiej. Projekt zakończy Noc Powstańcza w Syryni. Działania te swoim patronatem honorowym objął ks. Arcybiskup Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki. Informacje zostały zamieszczone w „Gościu Niedzielnym”, „Nowinach Wodzisławskich” oraz telewizji regionalnej TVT.

 

Gminny Ośrodek Kultury jest w trakcie realizacji międzynarodowego projektu „Cooperation Works! Cooperative ideas in teaching and upbringing at school” (Współpraca popłaca! Spółdzielcze idee w nauczaniu oraz wychowaniu szkolnym), na który uzyskaliśmy grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Jego celem jest promocja ideałów i zasad spółdzielczych wśród młodych ludzi oraz ich nauczycieli i wychowawców. Chcemy przypomnieć korzenie polskiego i międzynarodowego ruchu spółdzielczego wywodzące się z etyki chrześcijańskiej. Promowanie umiejętności samoorganizowania się, współpracy i wzajemnej pomocy ma ogromne znaczenie dla wychowania aktywnych, świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Uczestnikami projektu będzie młodzież z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii (Kraj Basków), Słowacji, Czech i Węgier. W ramach projektu zostanie zorganizowany konkurs pod hasłem „Our cooperative hero” (Nasz spółdzielczy bohater). Uczestnicy z różnych krajów przygotują prace plastyczne, fotograficzne czy prezentacje multimedialne na temat działaczy spółdzielczych w swoich krajach i regionach. Zostanie przypomniana postać Alojzego Segeta – dowódcy pułku raciborskiego w III Powstaniu Śląskim, założyciela spółdzielni w Lubomi. Postać ta pozwoli pokazać patriotyczne aspekty działalności spółdzielczej.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie – z regulaminem można zapoznać się na naszej stronie internetowej. <tutaj> Inspiracje można znaleźć m.in.:

http://www.rochdalepioneersmuseum.coop/

http://www.mondragon-corporation.com/

http://2012.coop/

 


Copyright © 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi. Wszelkie prawa zastrzeżone.